Alarmni detektori za spoljašnju i unutrašnju detekciju

 

PREKO 30 MODELA DETEKTORA U PONUDI. KOMBINUJTE IH PO ŽELJI ILI NAM PREPUSTITE DA PROJEKTUJEMO MAKSIMALNO EFIKASNU MREŽU DETEKTORA ZA VAŠ OBJEKAT.

AVSelectronics Srbija

NAŠU PONUDU ČINE DETEKTORI ITALIJANSKOG BRENDA AVS ELECTRONICS. U SPOJU SA ALARMNIM CENTRALAMA ISTOG PROIZVOĐAČA OVI DEKTEKTORI PRUŽAJU NAJVIŠI STEPEN ZAŠTITE.

 

Koje vrste detektora su na raspolaganju i u čemu je razlika?

Postoji veliki broj tipova detektora koje delimo po mestu primene (unutrašnji/spoljni), načinu konekcije sa centralom (bežični/žični) i tehnologiji koju koriste (IC, ultrazvučni, mikrotalasni, fotoelektrični, itd). Neki se ne sakrivaju od potencijalnih provalnika jer moraju biti na dominantnim lokacijama (poput mikrotalasnog radara), a neki se postavljaju na neočekivana mesta kako bi iznenadili uljeza (poput magentnih prekidača). Sa napretkom tehnologije sve je više specijalizovanih modela kao što su inercijski detektori ili generatori elektromagnetnog polja, ali oni se uglavnom koriste za zaštitu velikih otvorenih površina, dok se za zaštitu objekata i manjih otvorenih površina koriste uglavnom kontaktni, šok, infracrveni (IC) i mikrotalasni (MW) detektori, koji u novije vreme takođe postaju sve autonomniji i pouzdaniji. Dobro postavljen i dobro održavan komplet IC i MW detektora može stopostotno zaštititi komercijalni objekat ili dom od uljeza. Praksa je pokazala da provalnici ne upadaju u objekte koji poseduju adekvatne sigurnosne sisteme ili da upadaju trenutno kako bi odneli nekoliko predmeta ostavljenih na vidnim mestima i pobegli, znajući da su aktivirali alarm, ali to je već situacija od koje vas alarmni sistem ne može zaštititi. Ono što alarmni sistem može jeste da vas zaštiti od nesmetanog ulaska i boravka provalnika u objektu, što znači da će vas zaštititi od svake krupnije krađe.

Unutrašnji ili spoljašnji, žični ili bežični detektori?

Iako živimo u dobu bežičnih komunikacija, žični detektori i dalje imaju neke prednosti u odnosu na bežične. Njihovu komunikaciju je nemoguće ometati, količina i osetljivost podataka koju oni šalju centrali je veća, a na raspolaganju im je i stalno napajanje. Zbog toga se savetuje da ako gradite kuću ili renovirate stan ugradite i žični alarmni sistem, dok ako želite alarmni sistem u već uređenom domu tada je bolje koristiti bežične sisteme. Kada je u pitanju dilema između unutrašnje i spoljne zaštite, teško je reći koja je strategija bolja. Spoljni detektor na prozoru jednako je pouzdan kao i onaj sa unutrašnje strane,a ključna razlika je u tome što spoljni detektor služi prvenstveno da odvrati provalika a unutrašnji da ga iznenadi i aktivira alarm. Spoljni detektori za zaštitu otvorenog prostora (detektori na ogradama i kapijama) su korisni za komercijalne objekte, ali upotreba u domovima može predstavljati napor za vlasnika zbog mogućih alarma koji ne znače nužno da je provalnik u objektu. Ipak, neki tipovi spoljnih detektora, kao što su oni koji se postavljaju oko bazena i na veće terase ili tremove mogu biti veoma korisni i za domaćinstva. Bežični i žični sistemi mogu se veoma dobro kombinovati, zavisno od potreba kupca i koriste istu centralu.

 
 

 

 

Spoljašnja detekcija – Zaštita perimetra i ulaza u sam objekat

 

Zaštita prozora i vrata sa spoljašnje strane objekta
Zaštita objekata

Unutrašnja detekcija – Zaštita samog objekta

 

Zaštita objekata

Unutrašnji žični detektori za zaštitu stanova, kuća i komercijalnih objekata

 

Pasivni IC detektor JET PA

JET PA WS

Domet 15 metara po uglom od 90 stepeni. Frensel sočivo i četiri zone detekcije za maksimalnu tačnost. Nivo 2 zaštite od onesposobljavanja. Sočivo sa pogledom ka podu onemogućava prolazak direktno ispod uređaja. Imun na životinje do 24Kg.

 

Dualni detektor (IC + mikrotalasni) JET DT

JET PA WS

Domet 15 metara po uglom od 90 stepeni. Dodatni mikrotalasni detektor smanjuje šansu za lažni alarm i sprečava upotrebu posebnih tehnika za kretanje kroz IC polje. Frensel sočivo i četiri zone detekcije za maksimalnu tačnost. Nivo 2 zaštite od onesposobljavanja. Mod rada samo jednog ili oba detektora u uređaju. Sočivo sa pogledom ka podu onemogućava prolazak direktno ispod uređaja. Imun na životinje do 24Kg.

 

Dualni digitalni detektor (IC + mikrotalasni) JET DT HP

JET PA WS

Domet 15 metara po uglom od 90 stepeni. Dodatni mikrotalasni detektor smanjuje šansu za lažni alarm i sprečava upotrebu posebnih tehnika za kretanje kroz IC polje. Frensel sočivo i četiri zone detekcije za maksimalnu tačnost. Nivo 2 zaštite od onesposobljavanja. Aux veza sprečava pomeranje detektora zajedno sa zidnom površinom. Mogućnost programiranja. Memoriše događaje. Mod rada samo jednog ili oba detektora u uređaju. Sočivo sa pogledom ka podu     onemogućava prolazak direktno ispod uređaja. Imun na životinje do 24Kg.

Dualni digitalni digitalni detektor (IC + mikrotalasni) sa povišenim stepenom zaštite JET DT HP PLUS

JET PA WS

Domet 15 metara po uglom od 90 stepeni. Dodatni mikrotalasni detektor smanjuje šansu za lažni alarm i sprečava upotrebu posebnih tehnika za kretanje kroz IC polje. Frensel sočivo i četiri zone detekcije za maksimalnu tačnost. Nivo 3 zaštite od onesposobljavanja zahvaljujući antimasking tehnologiji sa optičkom prizmom – uređaj se testira MW i IC funkciju i prijavljuje ako jedna od njih ima smetnje. Aux veza sprečava pomeranje detektora zajedno sa zidnom površinom. Mogućnost programiranja. Memoriše događaje. Mod rada samo jednog ili oba detektora u uređaju. Sočivo sa pogledom ka podu onemogućava prolazak direktno ispod uređaja. Imun na životinje do 24Kg.

 

 

Spoljašnji žični detektori za zaštitu prostora oko kuća i komercijalnih objekata

 

Pasivni IC detektor ONE PA

ONE PA detektor tipa zavesa

Domet 8 metara. Postavlja se na visinu od 2m, čime stvara zavesu detekcije od 16m². Digitalni procesor analizira događaja i prijavljuje samo stvarne upade. Frensel sočivo. Otporan na sve vremenske uslove. Akcelerometar za pijavu kidanja sa zida. Aktivna IC antimasking tehnologija.  Imun na životnjije do 70cm. Jednostavno i elegantno rešenje za dvorišta, prozore i vrata.

 

Pasivni digitalni IC detektor ONE PA HP

ONE PA detektor tipa zavesaDomet 8 metara. Postavlja se na visinu od 2m, čime stvara zavesu detekcije od 16m². Digitalni procesor analizira događaja i prijavljuje samo stvarne upade. Frensel sočivo. Otporan na sve vremenske uslove. Akcelerometar za pijavu kidanja sa zida. Aktivna IC antimasking tehnologija. RS485 standard. Mogućnost programiranja XWIN softverom.  Imun na životnjije do 70cm.

 

Dualni detektor (IC + mikrotalasni) ONE DT 

ONE PA detektor tipa zavesa

Domet 12 metara sa maksimalnom visinom otvaranja od 2m. Digitalni procesor analizira događaja i prijavljuje samo stvarne upade. Frensel sočivo. Kompenzacija toplotnih promena sredine. Automatski prijavljuje pokušaj otvaranja uređaja. Sertifikovan nivo zaštite IP 54. Otporan na sve vremenske uslove. Akcelerometar za pijavu kidanja sa zida. Aktivna IC antimasking tehnologija. Imun na životnjije do 40cm.

 

Dualni digitalni detektor (IC + mikrotalasni) ONE DT HP

ONE PA detektor tipa zavesa

Domet 12 metara sa maksimalnom visinom otvaranja od 2m. Digitalni procesor analizira događaja i prijavljuje samo stvarne upade. Frensel sočivo. Kompenzacija toplotnih promena sredine. Automatski prijavljuje pokušaj otvaranja uređaja. Sertifikovan nivo zaštite IP 54. Otporan na sve vremenske uslove. Akcelerometar za pijavu kidanja sa zida. Aktivna IC antimasking tehnologija. Imun na životnjije do 40cm. Mogućnost programiranja XWIN softverom.

 

Pasivni IC detektor WING 2 za vrata i prozore

WING WS

Domet 4 metra, ugao pokrivanja 70°. Frensel sočivo sa tri zone detekcije. Automatska temperaturna kompenzacija. Postavlja se iznad prozoda ili vrata, a pogodan je i za hodnike.

 

Dualni (IC + mikrotalasni) detektor za vrata i prozore WING 2 DT

WING WS

Domet 4 metra, ugao pokrivanja 70°. Frensel sočivo sa tri zone detekcije. Automatska temperaturna kompenzacija. Aktivna IC zaštita. Radi samo u IC, samo u MW ili u oba moda istovremeno. Postavlja se iznad prozoda ili vrata, a pogodan je i za hodnike.

 

Pasivni IC detektor za vrata i prozore sa dodatnim senzorom WING 2 PLUS

WING WS

Domet 4 metra, ugao pokrivanja 70°. Frensel sočivo sa tri zone detekcije. Poseduje dodatne IC senzore koji reaguju u slučaju otvaranja prozora ili vrata. Automatska temperaturna kompenzacija. Aktivna IC zaštita. Radi samo u IC, samo u MW ili u oba moda istovremeno. Postavlja se iznad prozoda ili vrata.

 

 

Aktivna IC barijera za prozore i vrata SBH 50/100/150/200

Aktivna zaštita za prozore i vrata dometa do 6 metara. Mod rada sa samo jednim zrakom. Razlika između modela 50, 100, 150 i 200 je visina sistema u cm, tako da su manji modeli podesniji z a prozore a veći za vrata. Snažno aluminijumsko kućište, dostupno u više boja. Standardno žično povezivanje.

Pasivni dupli IC digitalni detektor OUTSPIDER PA

OUTSPIDER DT

Domet od 15 do 23 metra, zavisno od vrste sočiva. Širina polja do 90°. Aktivna IC antimasking zaštita. Zaštita od otvaranja i onesposobljavanja. Zaštita od uklanjanja sa zida. Postavlja se na visinu od 2.7m i ostavlja prostor za montiranje kamere ispod detektora. Izbor između standardnog žičnog povezivanja i RS485 snatdarda. Memoriše 1920 događaja. USB port za programiranje HPWIN/XWIN softverom. Bazer i LED za testiranje. Radi na temperaturama od -20°C do +55°C. Trajanje baterije dve godine. Imun na životnje visine do 70cm.

 

 

Napredni dualni (IC + mikrotalasni) digitalni detektor OUTSPIDER DT

OUTSPIDER DTDomet od 15 do 23 metra, zavisno od vrste sočiva. Dupli IC senzor i dupla MW antena. Širina polja do 90°. Zaštita od otvaranja i onesposobljavanja. Zaštita od uklanjanja sa zida. Postavlja se na visinu od 2.7m i ostavlja prostor za montiranje kamere ispod detektora. Izbor između standardnog žičnog povezivanja i RS485 snatdarda. Memoriše 1920 događaja. USB port za programiranje HPWIN/XWIN softverom. Bazer i LED za testiranje. Radi na temperaturama od -20°C do +55°C. Trajanje baterije dve godine. Imun na životnje visine do 70cm.

 

Mikrostalasna barijera  BM 60/120/200

BM BM 60/120/200

Barijera se sastoji od predajnika i prijemnika koji grade polje širene 60/120/200 metara, visine 4 metra i dubine 3 metra. Može se postaviti do 150m od centrale. Pet kanala. Automatski šalje signal kada baterija slabi ili kada detektuje sabotažu. Novi tip planarne mikrotalasne antene. RS 485 konekcija. Podešavanje osetljivosti (AGC). Fino podešavanje bočne osetljivosti radi izbegavanja lažnih alarma zbog kontatka sa ogradom/biljkama. Memoriše događaje, tako da je lažne alarme moguće memorisati kao lažne tako da se ne ponavljaju. Otpornost na sve vremene vremenske uslove, nije potrebno posebno kućište. Sneg i magla ne smanjuju moć detekcije kao kod IC barijera.  12V baterija. Imun na životinje do 24Kg.

 

Unutrašnji bežični detektori za zaštitu stanova, kuća i komercijalnih objekata

 

Pasivni plafonski IC detektor SPY 360 WS

SPY 360 WS

Pokriva prostorije do 100m². Nemoguće je prići mu iz mrtvog ugla jer se montira na plafon, u centru prostorije. Indikator kapaciteta baterije. Aktivacija alarma pri pokušaju otvaranja ili onesposobljavanja. Izuzetan kao dopuna detektorima na ulazima i kao faktor odvraćanja u objektima sa izlogom.

 

 

Pasivni IC detektor JET PA WS

JET PA WS

Domet 15 metara po uglom od 90 stepeni. Frensel sočivo i četiri zone detekcije za maksimalnu tačnost. Nivo 2 zaštite od onesposobljavanja. Aktivacija alarma pri pokušaju otvaranja ili onesposobljavanja. Akcelerometar sprečava pomeranje detektora zajedno sa zidnom površinom. Sočivo sa pogledom ka podu onemogućava prolazak direktno ispod uređaja. Imun na životinje do 24Kg.

 

 

 

Dualni detektor (IC + mikrotalasni) JET DT WS

JET PA WS

Domet 15 metara po uglom od 90 stepeni. Dodatni mikrotalasni detektor smanjuje šansu za lažni alarm i sprečava upotrebu posebnih tehnika za kretanje kroz IC polje. Frensel sočivo i četiri zone detekcije za maksimalnu tačnost. Nivo 2 zaštite od onesposobljavanja. Akcelerometar sprečava pomeranje detektora zajedno sa zidnom površinom. Mod rada samo jednog ili oba detektora u uređaju. Sočivo sa pogledom ka podu onemogućava prolazak direktno ispod uređaja. Imun na životinje do 24Kg.

 

 

Spoljašnji bežični detektori za zaštitu prostora oko kuća i komercijalnih objekata

 

Mikrostalasna barijera BM 60 WS

BM 60 WS

Barijera se sastoji od predajnika i prijemnika koji grade polje širene 60 metara, visine 4 metra i dubine 3 metra. Može se postaviti do 150m od centrale. Pet kanala. Automatski šalje signal kada baterija slabi ili kada detektuje sabotažu. Novi tip planarne mikrotalasne antene. Otpornost na sve vremene vremenske uslove, nije potrebno posebno kućište. Sneg i magla ne smanjuju moć detekcije kao kod IC barijera.  12V baterija. Imun na životinje do 24Kg.

 

 

ONE PA WS Pasivni IC detektor

ONE PA detektor tipa zavesa

Domet 8 metara. Postavlja se na visinu od 2m, čime stvara zavesu detekcije od 16m². Digitalni procesor analizira događaja i prijavljuje samo stvarne upade. Frensel sočivo. Otporan na sve vremenske uslove. Akcelerometar za pijavu kidanja sa zida. Aktivna IC antimasking tehnologija.  Imun na životnjije do 70cm. 3.6V baterija, dve godine rada.

 

WING WS Pasivni IC detektor za vrata i prozore

WING WS

Domet 4 metra, ugao pokrivanja 70°. Frensel sočivo sa tri zone detekcije. Automatska temperaturna kompenzacija. Aktivna IC zaštita. Postavlja se do 150m od centrale. Indikator snage baterije. Trajanje baterije dve godine. Postavlja se iznad prozoda ili vrata, a pogodan je i za hodnike.

 

 

OUTSPIDER PA WS Pasivni dupli IC detektor

OUTSPIDER DT

Domet od 15 do 23 metra, zavisno od vrste sočiva. Širina polja do 90°. Postavlja se na udaljenosti do 150m od centrale. Aktivna IC antimasking zaštita. Zaštita od otvaranja i onesposobljavanja. Postavlja se na visinu od 2.7m i ostavlja prostor za montiranje kamere ispod detektora. Memoriše 1920 događaja. USB port za programiranje HPWIN/XWIN softverom. Bazer i LED za testiranje. Radi na temperaturama od -20°C do +55°C. Trajanje baterije dve godine. Imun na životnje visine do 70cm.

 

Napredni dualni (IC + mikrotalasni) detektor OUTSPIDER DT WS

OUTSPIDER DT

Domet od 15 do 23 metra, zavisno od vrste sočiva. Dupli IC senzor i MW antena. Širina polja do 90°. Postavlja se na udaljenosti do 150m od centrale.  Aktivna IC antimasking zaštita. Zaštita od otvaranja i onesposobljavanja. Postavlja se na visinu od 2.7m i ostavlja prostor za montiranje kamere ispod detektora. Memoriše 1920 događaja. USB port za programiranje HPWIN/XWIN softverom. Bazer i LED za testiranje. Radi na temperaturama od -20°C do +55°C. Trajanje baterije dve godine. Imun na životnje visine do 70cm.

Treba ti pouzdan alarmni sistem?

Kontakt