KAKO RADI ALARMNI SISTEM?

 

Kako radi alarmni sistem

Alarmni sistemi se sastoje od 3 tipa komponenti koje su dizajnirane da detektuju, odluče i spreče kriminalnu aktivnost ili bilo koju drugu preteću situaciju.

 

Elementi alarmnog sistema

Alarmni sistem može detektovati događaje kao što su upad u određeni prostor, požar, curenje gasa.. U slučaju detekcije odlučuje da li događaj predstavlja pretnju. Ukoliko događaj predstavlja pretnju onda sistem aktivira alarmnu sirenu kao I notifikaciju korisniku (poziv, sms, IP dojava itd..).

Detekcija

Ova komponenta alarmnog sistema se naziva alarmni senzor ili detektor.

Unutrašnji detektori pokreta

Neki od standardnih tipova detektora koji su u upotrebi zaštite kuća i stanova su nabrojani

Kontakti za vrata i prozore – magnetni kontakti koji vrše detekciju otvorenosti ili zatvorenosti prozora i vrata. Detektor je montiran na ram prozora ili vrata a magnetni deo na sama vrata ili prozor. Kada se vrata otvore i magnet pomeri od detektora, detektor javlja alarmnoj centrali da su vrata otvorena.

Detektori pokreta  – kao što sam naziv kaže oni detektuju pokret ili kretanje u većim prostorijama.

Detektori loma stakla – dizajnirani su da konstantno nadgledaju slučaju zvuk loma stakla. Kada se detektor loma stakla aktivira, on šalje elektronski signal u alarmnu centralu.

Šok senzori – mogu detektovati uljeza koji koristi silu da probije zid, krov ili neku drugu vrstu pregrade.

Karbon monoksid CO – detektori se koriste da detektuju CO (carbon monoxide), nevidljiv, bezbojan gas bez mirisa. Nakon detekcije ovog gasa sensor šalje signal alarmnoj centrali koja potom emituje zvučni alarm.

Panik tasteri – šalju instant diskretni panik alarm, koji nije propraćen alarmnim zvukom.

Ambijentalni senzori – detekcija vode, temperature  (detektori poplave)

Detektori dima – dizajnirani su da detektuju požar. Postoje 2 tipa detektora : jonizujući I fotoelektrični.

Alarmni šifratotor – je uređaj koji služi da aktivira ili deaktivira alarmni sistem. Šifratori se generalno instaliraju pored samog ulaza/izlaza u objekat.

Saznajte sve o tipovima detektora koje možemo da vam ponudimo ovde

Odlučivanje

Alarmna centrala je mozak i srce svakog alarmnog sistema. Ona donosi određene odluke na osnovu procesiranja inforimacija koje dobija od raznih tipova detektora. Na primer, ukoliko su vrata I prozori otvoreni dok sistem nije aktiviran, alarmna centrala će ignorisati ove događaje. Ali ukoliko je alarmna centrala aktivirana I vrata se otvore, ona će odmah reagovati i poslati signal monitoring centru i aktivirati alarmnu sirenu.

Alarmne centrale poseduju ugrađene komunikatore koji šalju I primaju signale putem telefonske linije – PSTNNovi modeli su

Ovi signali se obično šalju monitoring centru gde trenirani dispečeri vrše monitoring alarmnih signala. U slučaju alarma dispečer će kontaktirati vlasnika kako bi verifikovao da li je alarm lažni ili ne I kontaktirati policiju ili patrolu koju šalje služba obezbeđenja. Takođe alarmna dojava može biti programirana direktno na vlasnikov broj mobilnog telefona. Noviji sistemi poseduju  video verifikaciju, tako da vlasnik u slučaju alarma odmah može videti da li je alarm istinit ili lažni.

Saznajte sve o alarmnim centralama koje možemo da vam ponudimo ovde

Sprečavanje

Alarmna centrala odgovara alarmnom događaju tako što aktivira niz alarma kao što su sirena, alarmna sirena sa bljeskalicom. Ovi uređaji se koriste da zaplaše uljeza I oteraju ga sa štićenog poseda , ili da vas obaveste o pretećoj situaciji u slučaju detekcije CO ili požara.

Komponente alarmnog sistema rade zajedno kako bi detektovale, odlučile preventivno delovale na opasnosti u vašem domu ili komercijalnom objektu. Kako bi osigurali da oprema funkcioniše propisno u slučaju opasnosti, obavezno je redovno proveravati i održavati sistem ispravnim.

provalnik